EEN AUTOWRAK TE KOOP?

Wij halen gratis op 
EN
betalen er nog een schrootprijs bovenop!!!!

Tel: 011 59 64 84

1. Inkoop en afhaling van voertuigen

De door ons gekochte voertuigen worden opgehaald door onze eigen vrachtwagens die ontworpen zijn om zo efficiënt mogelijk grote hoeveelheden afgedankte en buitengebruik gestelde voertuigen te transporteren op een milieuvriendelijke manier en dit over heel België.
Iedere werkdag worden er door onze vrachtwagens tientalen voertuigen opgehaald en naar ons recyclagecentrum in Alken gebracht. Wij halen op en betalen U ter plaatse.

U kan ook zelf uw oude auto binnen brengen bij ons in Alken.
De wagen wordt gewogen op onze geijkte weegbrug. 
Wemar-cars betaalt U onmiddellijk cash. 


Onze grootste hoeveelheid voertuigen die wij opkopen zijn afkomstig van:

 • Recyclagepremie “ VHU’s ” (véhicule hors usage)
 • Inbeslagname
 • De verzekering
 • De overheid
 • Bedrijven
 • Particulier

2. Depollueren van het voertuig

De afvalstoffen die verwijderd worden van het voertuig zijn:
 • De batterij
 • De banden
 • De katalysator en roetfilters
 • De oliën (motorolie, versnellingsbakolie, remolie, …)
 • De vloeistoffen (koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof, …)
 • De brandstof (benzine, diesel, LPG)
 • Het aircogas
 • Etc.

3. Demontage en verkoop

 • Voertuigen die na depollutie rechtstreeks vernietigd worden
 • Voertuigen die na depollutie in ons wagenpark worden gestald voor verkoop van onderdelen
 • Voertuigen die na depollutie onmiddellijk worden gedemonteerd voor export

4. Vernietiging van de rest van het voertuig door onze persen


5. Administratieve vernietiging met attest

Wij kunnen U een vernietigingsattest bezorgen

6. Afvoeren van het wrak naar de schroot

Binnen het kader van de huidige milieuwetgeving worden er in ons bedrijf productiemethodes toegepast die het optimaal depollueren/ recycleren van de voertuigen in de hand werken en dit op een milieuvriendelijke manier. Het voertuig wordt gedepollueerd met behulp van een installatie die speciaal ontwikkeld is om afgedankte voertuigen zo efficiënt mogelijk te depollueren. 

Wij hebben 3 categorieën van voertuigen:

Het overgebleven wrak wordt in onze eigen  schrootpers compact “vernietigd”. Door het wrak te persen in onze schrootpers kunnen de vrachtwagens grotere hoeveelheden wrakken meenemen in één rit en dit is beter voor het milieu en het verkeersnetwerk.

Het registratienummer van het voertuig wordt geschrapt uit het Belgische voertuigenregister. Tevens worden de boordocumenten van het voertuig bij ons op het bedrijf vernietigd.

De geperste wrakken worden afgevoerd. Hier worden de geperste wrakken geshredderd, deze schredderinstalatie verwerkt het samengeperste wrak volledig. De ferro en non-ferro metalen worden in deze installatie automatisch van elkaar gescheiden en worden verwerkt tot grondstof of half fabricaat voor andere nieuwe producten.

Winkelmand